ul. Sienkiewicza 100, 95-060 Brzeziny

RODO

Home » RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Greta-Plus Anna Greta sp.k. z siedzibą w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 100

2. Inspektor Ochrony Danych

Za przestrzeganie przepisów o ochronie danych odpowiada Inspektor Ochrony Danych Pani Katarzyna Greta.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:

 • pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych, Greta-Plus Anna Greta sp.k., 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 100
 • e-mail: kate@greta-plus.pl

3. Celem przetwarzania danych jest

 • nawiązywanie współpracy, udzielenie odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów, obsługa zgłoszeń kierowanych do nas przez np. formularz kontaktowy
 • zawieranie i realizacja umów, zamówień, dostaw, płatności
 • rozpatrywanie i dokumentowanie reklamacji
 • wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych
 • zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produkowanych przez nas wyrobów
 • analizy statystyczne
 • archiwizacja w celach dowodowych
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 • rekrutacja/ przyszła rekrutacja

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą, takie jak : podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, windykacyjne, usługi w zakresie IT, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane:

 • W przypadku umów- przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń,
 • W przypadku dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych – przez okres trwania tych procesów oraz przez uzasadniony czas po zakończeniu procesu,
 • W przypadku wzięcia udziału w rekrutacji –do czasu zakończenia rekrutacji,
 • W przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej wycofania lub do innego czasu określonego w formularzu zgody.

6. Sposoby zbierania danych na Stronie Internetowej

 • Dobrowolnie wprowadzone dane w formularzu kontaktowym
 • Poprzez gromadzenie plików „cookies” – patrz „polityka plików cookie”

7. Przysługujące prawa

Macie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw bądź mają jakieś pytania w związku z przetwarzaniem przez nas danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem: kate@greta-plus.pl

8. Podanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.