Rodo

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU Greta-Plus Anna Greta z siedzibą w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 100

2. Inspektor Ochrony Danych

Za przestrzeganie przepisów o ochronie danych odpowiada Inspektor Ochrony Danych Pani Katarzyna Greta.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:

 • pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych, PPHU Greta-Plus Anna Greta, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 100
 • e-mail: greta5@o2.pl


3. Celem przetwarzania danych jest:

 • nawiązywanie współpracy, udzielenie odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów, obsługa zgłoszeń kierowanych do nas przez np. formularz kontaktowy
 • zawieranie i realizacja umów, zamówień, dostaw, płatności
 • rozpatrywanie i dokumentowanie reklamacji
 • wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych
 • zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produkowanych przez nas wyrobów
 • analizy statystyczne
 • archiwizacja w celach dowodowych
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 • rekrutacja/ przyszła rekrutacja


4. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą, takie jak : podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, windykacyjne, usługi w zakresie IT, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

5. Okres przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane:

 • W przypadku umów- przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń,
 • W przypadku dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych – przez okres trwania tych procesów oraz przez uzasadniony czas po zakończeniu procesu,
 • W przypadku wzięcia udziału w rekrutacji –do czasu zakończenia rekrutacji,
 • W przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej wycofania lub do innego czasu określonego w formularzu zgody.


6. Sposoby zbierania danych na Stronie Internetowej:

 • Dobrowolnie wprowadzone dane w formularzu kontaktowym
 • Poprzez gromadzenie plików „cookies” – patrz „polityka plików cookie”

7. Przysługujące prawa

Macie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw bądź mają jakieś pytania w związku z przetwarzaniem przez nas danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem: greta5@o2.pl

8. Podanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.